*

Aktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, włącza się do promocji Tour de Cracovia


Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana w 2009 roku. Nadrzędnym celem naszej działalności jest podejmowanie inicjatyw skierowanych do środowiska lokalnego Nowej Huty i promowanie jej jako istotnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa. Wśród celów statutowych organizacji znajdują się także działania z zakresu krzewienia kultury i ochrony tradycji, aktywizacji wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów, przeciwdziałania społecznym patologiom, a także organizowania przedsięwzięć na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją.

Zarządowi Stowarzyszenia dziękujemy za pomoc i życzymy dalszych sukcesów na krakowskim podwórku.

http://przyjacielenowejhuty.pl/aktualnosc/387/final-tour-de-cracovia-amatorow-2017.html

Powrót »