*

REGULAMINTOUR de CRACOVIA
REGULAMIN wyścigu kolarskiego MASTERS
08 października 2016 (sobota) start godzina 12:00

1. Cele wyścigu:

 • wyłonienie zwycięzców w wyścigu Masters Tour de Cracovia
 • umożliwienie amatorom rywalizacji sportowej
 • popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
 • promocja Gminy Michałowice oraz Województwa Małopolskiego
 • promocja zdrowego trybu życia
 • poprawa świadomości oraz wiedzy dot. poruszania się i bezpieczeństwa na drogach
 • popularyzacja roweru jako alternatywnego środka komunikacji

2.Termin i miejsce wyścigu:

 • 08 października 2016 (sobota), godzina 12:00
 • Więcławice Stare,
 • start oraz meta przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
 • Trasa: Więcławice Stare –Zdzięsławice – Prawda – Raciborowice – Książniczki - Młodziejowice – Michałowice – Więcławice Stare – Masłomiąca – Więcławice Stare META. 3 okrążenia po ok. 19 km.

3. Organizatorzy:

Stowarzyszenie TAK, KRAKÓW
os.Złotej Jesieni 6
31-826 Kraków

osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne jest;
Piotr Opiłka – tel.: 604464865, adresemail:biuro@tak.krakow.pl

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS Kraków ( WLKS Krakus )
ul. Kąpielowa 51
30-698 Kraków

Dyrektorem rajdu jest trener sekcji kolarskiej WLKS Krakus
Zbigniew Klęk - tel. kom. 507060520, adres mailowy:b.klek@op.pl

4.Zgłoszenia:

 • Możliwość wcześniejszej rejestracji na stronie www.tourdecracovia.pl oraz w dniu startu, w biurze zawodów przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych w godzinach9:30-11:00

5. Klasyfikacje w trzech kategoriach wiekowych mężczyzn i jednej dla kobiet:
Kategoria mężczyzn - ok. 57 km ( 3 pętle )

 • ukończone 15 - 30 lat (roczniki od 2001 do 1986) – przy czym udział zawodników niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego złożonej w obecności przedstawiciela organizatora
 • 31 - 44 (roczniki 1985 – 1972)
 • powyżej 45 lat (od 1971)
 • Kategoria kobiet – ok. 38 km ( 2 pętle ) – bez podziału na wiek uczestniczek, – przy czym udział zawodników niepełnoletnich ( powyżej 15 roku życia ) wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego złożonej w obecności przedstawiciela organizatora

Uwaga – do startu w Wyścigu Masters TdC 2016 zostaną dopuszczeni tylko uczestnicy, którzy w dniu startu mają ukończone 15 lat.
Zawodnicy młodsi mogą wziąć udział jedynie w przejeździe rodzinnym, pod opieką prawnego opiekuna.

6. Nagrody i pakiety startowe

Każdy uczestnik wyścigu otrzyma pakiet startowy.

Nagrody :
Kobiety – I miejsce 1000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom

Mężczyźni – w każdej kategorii (15 - 30 lat (roczniki do 1986)
Od 31 -44 lat (roczniki 1985 – 1972) powyżej 45 lat (od 1971)
I miejsce 1000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom

Dla wszystkich którzy ukończą trasę pamiątkowe medale.

7. Sposób przeprowadzenia zawodów

 • Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
 • Zawodnicy startują ze startu wspólnego, podczas wyścigu ruch kołowy będzie częściowo ograniczony. Ruch poprzeczny i z kierunku przeciwnego będzie zatrzymany na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Zawodnicy, przed którymi nie ma pilota policyjnego zobowiązani są jechać prawą stroną drogi i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 • Zawodnicy którzy będą tracili po przejechaniu drugiego okrążenia więcej niż 15 minut do grupy zasadniczej, zostaną wycofani
 • Wyścig odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia.
 • Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom policji, służbom porządkowym i organizatorom.

8. Organizator nie pobiera opłaty startowej.

9. Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu z winy zawodników oraz za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone podczas trwania zawodów.
 • Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorami Wyścigu.

10. Wykaz szpitali:

 • SZPITAL im.Ludwika Rydygiera
  os.Złota Jesień 1
  12 646 80 00
 • SZPITAL im.Gabriela Narutowicza
  ul.Prądnicka 35-37
  12 416 24 36